Regler för boende

OSBYHEM AB

Regler för boende

Trivselregler för hyresgäster

Musik och höga ljud
Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från fastighetsägaren kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga samt utomhus på området. Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22.00 och 07.00, inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten. Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt. Observera också att du inte får tvätta efter 22.00, stäng dörren till tvättstuga under tiden du tvättar.
Fest och tillställningar
Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.
Störande granne
Ta kontakt med den som är orsaken och tala på ett lugnt och vänligt sätt om att du blir störd. Ofta kan situationen lösas direkt. Hjälper inte detta så kontakta Osbyhem via formulär på hemsidan.
Rökning
Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom tvättstuga, trapphus, källare, sophus, förråd m.m. Rökning är även förbjudet i lägenheten, men tillåtet på balkong med stängd dörr. Man får inte i heller röka ut genom ett fönster. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken. Om lägenheten behöver saneras vid avflyttning pga rökdoft debiteras du detta, detta kostar upp till 125 000 kr.
Vatten?
Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ned annat än toalettpapper i wc-stolen.
Förråd?
Källarförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare är stängda och låsta.
Fyrverkerier
För allas säkerhet och trevnad vädjar vi till våra hyresgäster att undvika fyrverkeripjäser och smällare i anslutning till den fastighet ni bor i.
Parabolantenn
Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke. Det finns fiber indraget i alla lägenheter, ett stort utbud av tv-tjänster kan beställas via fiber.
Parkering
Bilar och motorcyklar skall parkeras på p-plats. Det är förbjudet att parkera fordon på gångar och grönytor. Detta på grund av brandrisken, besvärande avgaser, störande buller samt försvårande av fastighetsskötsel och renhållning.
Blomsterlådor
Blomsterlådor skall ur säkerhetssynpunkt hängas på insidan av balkongen.
Mattor
Det är förbjudet att piska mattor på balkongen, det är också förbjudet att hänga dem eller andra textilier på balkongräcket.
Städning av lägenhet
Som hyresgäst är man skyldig att sköta sin lägenhet genom att städa och hålla den snygg. En smutsig lägenhet kan dra till sig ohyra. De flesta ytor tvättar du av med vatten och ett milt rengöringsmedel. Golvytor, inklusive parkett, rengörs lättast genom våttorkning. Tänk på att linoleumgolv skadas av mycket och hett vatten. Ge dig inte på taktvätt utan att rådgöra med Osbyhem först. En misslyckad taktvätt kan ge ett flammigt tak.
Förändringar i lägenheten
Du får ej göra några förändringar i lägenheten(t.ex. målning, tapetsering, nya golv m.m.) utan att ha fått skriftligt tillstånd av fastighetsägaren.
Får jag installera en tvätt eller diskmaskin i lägenheten?
Nej, inte utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd. Alla fasta installationer måste göras av fackman. El-fel och vattenskador är ofta dyrbara skador och ljudet från dessa maskiner leder ofta till störningar hos dina grannar. Alla lägenheter har inte i heller utrymme för att installera detta som är godkänt.
Om lägenheten skadas?
Grannens barn åker skridskor i ditt vardagsrum och repar hela golvet. Målaren som hjälper dig att tapetsera gör ett dåligt jobb och skadar både väggar och tak. Din inneboende har en fest som går snett och delar av kök och badrum blir sönderslagna. Vem ska betala reparationerna? Vid onormalt slitage och vållande av skada i lägenheten är det enligt hyreslagen hyresgästen som är ersättningsskyldig. Du ansvar också för skador som uppkommer om någon som tillhör hushållet, eller gästar dig, uppträtt vårdslöst. Du ansvarar också för skador som inneboende eller externa hantverkare orsakat.
Om något går sönder – vem betalar?
Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar. För mer information om vad som gäller hänvisar vi till vad som står i Hyreslagen.
Vad är onormalt slitage?
Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på vägarna egentligen? Svaret är enkelt, hur många man vill. När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten sådan som den var när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage avgör besiktningsmannen.
Vad finns för regler beträffande hundar och andra husdjur?
Av hänsyn till hundrädda personer, andra djur och allergiker skall hunden vara kopplad inom bostadsområdet. Hundar och andra husdjur får heller inte vistas lösa i trappor och källare. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på planteringar, gräsmattor eller på barnens lekytor. Ägaren är ansvarig för att plocka upp ev. spillning. Om en hund släpps lös eller uppfattas som hotande, skall detta anmälas till Osbyhem som en störning. I störningsärenden tar Osbyhem kontakt med den störande och den som anmält störningen. I förlängningen kan ett störningsärende leda till uppsägning av hyresrätten. För regler i kommunen gällande hundar, läs följande dokument: Ordningsföreskrifter Osby Kommun
Vad skall jag som har katt tänka på?
Kattdjuret är för många starkt allergiframkallande och får bla. därför ej vistas i inomhus i gemensamma utrymmen. Du bör ha såkallade klösbrädor i din lägenhet så att katten har något annat än tapeter och väggar att klösa på. Katthår i avloppet orsakar lätt stopp, så vi ber dig att vara noga med att kamma eller borsta katten speciellt då den fäller. Vi avråder från att ha fler än en katt i lägenheten. Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen, då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Med risk till följd att vatten kan stiga i avloppet och svämma över lägenheterna. Om katten urinerar på golv eller andra ytor och sanering krävs debiteras du för detta vid avflytt, detta kan kosta upp till 125 000 kr.
Får jag grilla på balkongen?
Nej det är inte tillåtet att grilla på balkongen, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill.
Får jag grilla på gården?
Inom fastighetsområden råder inget generellt förbud mot grillning. Men tänk på att visa hänsyn mot grannarna och att vara mycket aktsam - en grill startar lätt en brand. Grillning måste ske på en hård yta, dvs någon av de ytor om har betongplattor, dock ej på asfalt.
Jag har varit bortrest en tid och det luktar avlopp i lägenheten vad gör jag?
Troligen har vattnet i vattenlåsen avdunstat, så tappa lite vatten i handfatet, diskbänken, dusch eller badkar och spola i toaletten så slipper du problemet.
Jag har låst mig ute, vad gör jag?
Kontakta Osbyhem så får du hjälp med åtgärden som du själv kommer att bli debiterad för. Se alltid till att någon granne eller vän har en extra nyckel för att undvika detta problemet. Bryt inte upp dörren eller låset, du debiteras detta, vilket kostar 5000 kr
Vi har fått skadeinsekter i lägenheten vad gör vi?
Kontakta Osbyhem via fel@osbyhem.se
Felanmälan
All felanmälan sker via mail till fel@osbyhem.se.